ROCO MINITANKS # 509 - VW - TYPE 2 SYNCRO

ROCO MINITANKS # 509 - VW - TYPE 2 SYNCRO

ROCO MINITANKS - MILITARY

$9.99 
SKU: 509

ROCO MINITANKS # 509 - HO SCALE PLASTIC MODEL VEHICLE

VW TYPE 2 SYNCROS - KLEINTRANS

Made in Austria

Our brands